TV FIN­LAND

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

7.00 En sann histo­ria. 7.30 Jaak­ko och världs­er­öv­rar­na. 8.05 Fat­ta mic­ken. 8.55 Fat­ta mic­ken. 11.00 Mitt gäng. 11.30 Sa­go­bröl­lop. 12.20 Sång un­der se­gel. 13.55–

14.00 Vi pra­tar om li­vet. 14.15 Yles mor­gon-tv: Da­gens ru­bri­ker. 14.55 Ny­hets­fönst­ret. 16.00 Lil­la två­an. 17.00 Cir­kus Fa­milj. 17.30 Mitt gäng. 18.00 Ska­pa­ren.

18.30 Yle ny­he­ter TV-nytt. 19.00 Dro­ger­nas histo­ria i Fin­land. 19.30 Yle ny­he­ter.

19.55 Sportru­tan. 20.00 Dic­k­urs­by. 20.50 Ske­lett­skå­pet. 21.40 Finsk-ugris­ka folk på 30 da­gar. 22.25 Ny­hets­fönst­ret. 3.00–7.00 Ny­hets­fönst­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.