NRK2

TV (Sweden) - - NORDISKA KANALER/FAKTA -

9.05 Ho­vedsce­nen. 10.15 Ho­vedsce­nen. 11.00 Le­gen mot sy­ste­met. 12.00 Der­rick. 13.00 An­non­se­jak­ten. 13.30 En smak av nord. 14.00 Do­ku­som­mer. 14.55 Do­ku­som­mer. 16.15 Med hjar­tet på ret­te sta­den. 17.00 Der­rick. 18.00 Dags­nytt at­ten. 19.00 Ei verd av kryd­der. 19.45 Til­ba­ke til 70-tal­let. 20.15 Den kal­de kri­gen. 21.00 Ib­sens dra­ma­tis­ke kvin­ner. 21.30 Do­ku­som­mer. 22.20 Do­ku­som­mer. 23.55 Valg. 1.25 Od

da­sat. 1.40– 4.00 Di­striktsny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.