TV4 FILM

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

11.15 Svensk Åsa-Nis­se­ko­me­di från på 1950. jaktsti­gen [53900982]

13.00 The men who sta­re at go­ats

Ko­me­di från 2009. [66778307]

14.55 Out of ti­me Thril­ler från 2003 med Den­zel Washing­ton, Eva Men­des, Sa­naa Lat­han. [89518833]

17.00 Art­hur’s dy­ke Brit­tisk ko­me­di från 2001 med Ro­bert Daws, Pau­li­ne Quir­ke, War­ren Clar­ke, Nicho­las Far­rell, Bri­an Con­ley. [18359369]

19.10 Ra­dio days Dra­ma­ko­me­di från 1987 med Di­a­ne Ke­a­ton, Di­an­ne Wi­est, Josh Mos­tel, Mi­chael Tuc­ker, Seth Green. [37960272]

21.00 The strang­er in­si­de Thril­ler från 2007 med Jo­die Fos­ter, Ter­rence Ho­ward, Nicky Katt. [10471727]

23.30 Lo­vely Mol­ly Skräck­film från 2011 med John­ny Lewis, Alex­an­dra Hol­den, Gret­chen Lod­ge. [84023814]

1.25 The qu­een Brit­tiskt dra­ma från 2006 med He­len Mir­ren, Mi­chael Sheen, Ja­mes Cromwell, Alex Jennings, Ro­ger Al­lam. [76639234]

3.30 The pact Thril­ler från 2012 med Cai­ty Lotz, Mark Ste­ger, Ag­nes Bruck­ner, Kathleen Ro­se Perkins. [83647234]

5.10–7.10 Out of ti­me

Thril­ler från 2003. [25816031]

Ray Mil­land och Gra­ce Kel­ly i otro­hets­dra­mat ”Slå nol­lan till po­li­sen”. TCM, 16.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.