SF-KA­NA­LEN

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

6.20 6.50 Svensk Ing­en Ron­ja kort­film rö­va­re Rö­var­dot­ter­från finns 1988. (27) i sko­gen [2411185]

7.20 Svensk Su­nes barn­se­rie som­mar­från 1984. (25) [6727388]

Svensk ko­me­di från 1993. (88) [9897307]

8.50 Ha­ta Gö­te­borg

Svensk dra­ma­ko­me­di från 2007. (82) [8573949]

10.15 Adam och Eva

Svensk ko­me­di från 1996. (95) [1361630]

11.55 Ve­ran­da för en te­nor

Svenskt dra­ma från 1998. (87) [4944814]

13.25 Svar med fo­to

Svenskt dra­ma från 1999. (87) [3531494]

14.55 Att an­gö­ra en bryg­ga

Svensk ko­me­di från 1965. (96) [9123524]

16.30 Lil­la Jöns­son­li­gan och

Corn­fla­kes­kup­pen Svensk fa­mil­je­film från 1996 med Kalle Eriks­son, Jo­nat­han Flumée, Fred­rik Glimskär, Jon­na Sohl­man, An­ders Öström. (82) [781104]

18.00 SOS: En se­gel­säll­skaps­re­sa Svensk ko­me­di från 1988 med Las­se Åberg, Jon Skol­men, Bir­git­te Sön­der­gaard. (100) [953369]

20.00 Hur många ling­on finns

det i värl­den? Svenskt dra­ma från 2011 med Sver­rir Gud­na­son, Van­na Ro­sen­berg, Mats Me­lin, The­re­sia Wi­dars­son, Bos­se Östlin. (96) [8430833]

21.40 Jä­gar­na Svensk thril­ler från 1996 med Rolf Lass­gård, Lennart Jä­h­kel, To­mas Nor­ström. (113) [4663494]

23.35 Vin­na­re och för­lo­ra­re Svenskt dra­ma från 2005 med Da­ni­el Gustavs­son, Fri­da Hall­gren, Mär­ta Ferm. (78) [8862727]

1.00 Dar­ling Svenskt dra­ma från 2007 med Michel­le Me­a­dows, Mi­chael Se­ger­ström, Ri­chard Ulf­sä­ter. (90) [8715383]

2.35 Väl­kom­men till fes­ten

Svenskt dra­ma från 1997. (84) [3141857]

4.05–5.50 Två kil­lar och en tjej

Svensk ko­me­di från 1983. (105) [5228302]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.