TCM

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

6.00 Dra­ma Ing­en från und­kom­mer1957 med John Cass­a­ve­tes, Sid­ney Po­i­ti­er, Jack War­den, Kathleen Ma­gui­re, Ru­by Dee. (85) [35476388]

7.25 En man steg av tå­get Kri­mi­nald­ra­ma från 1955 med Spencer Tra­cy, Ro­bert Ry­an, De­an Jag­ger, Lee Mar­vin. (80) [19109543]

8.45 Jail­house rock Mu­si­kal från 1957 med Vaughn Tay­lor, Jen­ni­fer Hol­den, El­vis Pres­ley, Judy Ty­ler, Mic­key Shaugh­nes­sy. (95) [67331253]

10.20 Vi­va Las Ve­gas Mu­si­kal från 1964 med El­vis Pres­ley, Ann-Mar­g­ret, Ce­sa­re Da­no­va, Wil­li­am De­ma­rest. (85) [63423562]

11.45 Speed­way Mu­si­kal från 1968 med El­vis Pres­ley, Nan­cy Si­nat­ra, Bill Bix­by, Ga­le Gor­don. (95) [37852543]

13.20 Tre små ord Dra­ma från 1950 med Fred Astai­re, Red Skel­ton, Ve­ra-El­len, Ar­le­ne Dahl, Ke­e­nan Wynn. (100) [32348340]

15.00 Het strand Dra­ma från 1965 med Eli­za­beth Tay­lor, Ri­chard Bur­ton, Eva Ma­rie Saint, Mor­gan Ma­son. (115) [74855543]

16.55 Slå nol­lan till po­li­sen Kri­mi­nald­ra­ma från 1954 med Gra­ce Kel­ly, Ray Mil­land, John Wil­li­ams, Ro­bert Cum­mings, Ge­or­ge Al­derson. (105) [62281272]

18.40 De dog med stöv­lar­na på Dra­ma från 1941 med Er­rol Flynn, Oli­via De Ha­vil­land, Ant­ho­ny Qu­inn, Art­hur Ken­ne­dy. Histo­ri­en om ge­ne­ral Ge­or­ge Cus­ter från hans da­gar som en upp­käf­tig ung ka­dett i West Point. Ge­nom hans ar­be­te un­der in­bör­des­kri­get och fram till det be­röm­da Last Stand i sla­get vid Litt­le Big Horn 1876. (140) [85124901]

21.00 In­di­a­ner­na Väs­tern från 1964 med Ri­chard Wid­mark, Car­roll Ba­ker, Ja­mes Ste­wart, Karl Mal­den. (150) [96123901]

23.30 Fe­ber i blo­det Dra­ma från 1961 med Na­ta­lie Wood, War­ren Be­at­ty, Pat Hing­le, Aud­rey Christie. (120) [43031678]

1.30 In­di­a­ner­na Väs­tern från 1964 med Ri­chard Wid­mark, Car­roll Ba­ker, Ja­mes Ste­wart, Karl Mal­den. (150) [62136857]

4.00–6.00 Fe­ber i blo­det Dra­ma från 1961 med Na­ta­lie Wood, War­ren Be­at­ty, Pat Hing­le, Aud­rey Christie. (120) [46983499]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.