EMO­TION

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

7.30 9.15 Ro­man­tisk(99) Dra­ma Nio One [16404611]från må­na­der­true ko­me­di1998. thing (122)från 1995. [43313659]

11.20 13.15 Dra­ma Mr One från Mor­gan­schan­ce2013. (110) sista [78417920] kär­lek Brit­tisk­tCor­den,(99) [80611543]Ju­lie dra­ma Wal­ters,från 2013 Alex­an­dra­med Ja­mes Ro­ach.

15.00 Fa­mil­je­ko­me­diDi­na, mi­na från och 2005 vå­ra­med Den­nis Qu­aid, 16.30 Re­ne Iden­ti­tyRus­so. (84) thi­ef [33033949] Ko­me­di Me­lis­sa från McCart­hy,2013 medJon Fav­reau,Ja­son Ba­te­man, Aman­da Pe­et, Mor­ris Chest­nut. (106) [71242104]

18.20 Månsken över Blue Wa­ter Dra­ma­ko­me­di från 1988 med Ge­ne Hack­man, Bur­gess Me­re­dith, Te­ri Garr, Eli­as Ko­teas. (91) [83712746]

20.00 Tu­rist Svensk dra­ma­ko­me­di från 2014 med Jo­han­nes Bah Kuhn­ke, Li­sa Lo­ven Kongsli, Kristo­fer Hivju. (114) [42882494]

21.55 How I li­ve now Brit­tiskt dra­ma från 2013 med Sa­o­ir­se Ro­nan, Tom Hol­land, Ge­or­ge Mac­Kay. (96) [14912794]

23.30 Fe­ver pit­ch Ko­me­di från 2005 med Drew Bar­ry­mo­re, Jim­my Fal­lon, Ja­son Spe­vack, Jack Kehler, Scott Se­ve­ran­ce. (99) [75025253]

1.15 Ha­teship lo­veship Dra­ma från 2013 med Kris­ten Wi­ig, Guy Pe­ar­ce, Hai­lee Ste­in­feld, Nick Nol­te, Jen­ni­fer Ja­son Leigh. (97) [49755019]

2.55 Man­de­la: Vä­gen till fri­het Brit­tisk-syd­af­ri­kanskt dra­ma från 2013 med Idris El­ba, Na­o­mie Har­ris, Ter­ry Phe­to. (141) [32349302]

5.20–7.00 Gra­ce un­plug­ged

Dra­ma från 2013. (97) [66987673]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.