FIRST

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

6.007.25 Tyskt Prin­ses­sanPå även­tyr även­tyr från me­dav 2008. so­lensDi­no(80) [82959388]ri­ke

8.40 Fransk­tVid förstaä­ven­tyr från ögon­kas­tet2007. (74) [36350272] Ro­man­tiskt(123) [52425765] dra­ma från 1999.

10.50 Ca­po­te

Dra­ma från 2005. (109) [15584727]

12.40 Äls­ka mig

Norskt dra­ma från 2013. (71) [14480036]

13.55 Flick­vän­ner från förr

Ro­man­tisk ko­me­di från 2009. (96)

[61764098]

15.35 An­na och kung­en

Dra­ma från 1999. (142) [70318611]

18.00 The kings of sum­mer Dra­ma från 2013 med Nick Ro­bin­son, Gabri­el Bas­so, Moises Ari­as. (91) [99253524]

19.35 Doctor Do­litt­le 2 Ko­me­di från 2001 med Ed­die Murp­hy, Kris­ten Wil­son. (83) [47474291]

21.00 Hob­bit: Fem­hä­ras­la­get Zee­ländskt ac­tio­nä­ven­tyr från 2014 med Mar­tin Fre­e­man, Ian McKel­len, Ri­chard Ar­mi­tage, Evange­li­ne Lil­ly, Lee Pa­ce. (138)

[67974340]

23.25 Frank Brit­tisk dra­ma­ko­me­di från 2014 med Domhnall Gle­e­son, Mi­chael Fass­ben­der, Mag­gie Gyl­len­haal. (91) [55765369]

1.10 Thin ice Ac­tionko­me­di från 2011 med Greg Kin­ne­ar, Alan Ar­kin, Bil­ly Crudup. (89) [22101079]

2.40 Sna­ke he­ad swamp Ry­sa­re från 2014 med Ay­la Kell, An­to­nio Far­gas, Da­ve Ran­dolph-May­hem Da­vis. (81) [61420499]

4.05 Apple­seed: Alp­ha Ja­pansk ani­me­rad sci fi-ac­tion från 2014. (89) [34662470]

5.40–7.10 When sparks fly Ro­man­tisk ko­me­di från 2014. (84) [78504505]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.