PA­RA­MOUNT

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

22.00 Flyk­ten från Al­catraz Ac­tion från 1979 med Clint Eastwood, Ro­berts Blossom, Jack Thi­beau, Fred Ward, Paul Ben­ja­min. Frank Mor­ris har ti­di­ga­re lyc­kats rym­ma från fle­ra and­ra fäng­el­ser och bör­jar nu pla­ne­ra sin flykt från Al­catraz.

0.10–2.30 Me­an girls 2 Ko­me­di från 2010 med Ni­co­le An­der­son, Jen­ni­fer Sto­ne, Maia­ra Walsh, Clai­re Holt, Lin­den As­h­by. Jo är en själv­sä­ker tjej men hon in­le­der den nya skol­ter­mi­nen med att bry­ta mot sin vik­ti­gas­te re­gel. Det är att in­te blan­da sig i de and­ra tje­jer­nas in­tri­ger.

De­lacourt (Jo­die Fos­ter) flyr från jor­dens mil­jöpro­blem till rymd­sta­tio­nen ”Ely­si­um”.

VISASAT FILM

23.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.