DRA­MA

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

19.00 Bless me, Ul­ti­ma Krigs­dra­ma från 2013 med Lu­ke Ga­na­lon, Mi­ri­am Co­lon, Be­ni­to Mar­ti­nez, Do­lo­res He­re­dia, Castu­lo Gu­er­ra. (106) [35305982]

21.00 The Good Lie Keny­anskt/ame­ri­kanskt dra­ma från 2014 med Ree­se Wit­herspoon, Ar­nold Oceng, Ger Du­a­ny, Emmanuel Jal, Co­rey Stoll. Ef­ter att de­ras by för­störts i in­bör­des­kri­get, och de vand­rat över he­la Su­dan till Kenya, når Theo och hans vän­ner trygg­he­ten i ett flyk­ting­lä­ger. (110) [90710765]

23.00 The fifth esta­te Thril­ler från 2013 med Benedict Cum­ber­batch, Da­ni­el Brühl, Pe­ter Ca­pal­di, Da­vid Thew­lis, Ana­to­le Tau­b­man. (128) [77756920]

1.10 A sto­ry of a te­e­na­ger Dra­ma från 2007 med Am­ber Tam­blyn, Ashton Hol­mes, Kel­li Gar­ner. [28029321]

3.00– 4.33 The Ske­le­ton Twins Dra­ma från 2014 med Bill Ha­der, Kris­ten Wi­ig, Lu­ke Wil­son. (93) [14154470]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.