CO­ME­DY

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

7.00 What if Ka­na­disk ro­man­tisk ko­me­die från 2013 med Da­ni­el Radc­lif­fe, Zoe Ka­zan, Me­gan Park, Adam Dri­ver, Mac­ken­zie Da­vis. (98)

[64271475]

9.00 The win­ning se­a­son Dra­ma från 2004 med Matt­hew Mo­di­ne, Shawn Ha­tosy, Kristin Da­vis, Wil­li­am Lee Scott, Sha­ron Ba­jer. (104) [64251611]

11.00 Last Ve­gas Ko­me­di från 2013 med Mi­chael Douglas, Ro­bert De Ni­ro, Mor­gan Fre­e­man, Ke­vin Kli­ne, Ma­ry Ste­en­bur­gen. (105) [88757982]

13.00 Neigh­bors Ko­me­di från 2014 med Seth Ro­gen, Ro­se Byr­ne, Zac Efron, Da­ve Fran­co, Ike Ba­rin­holtz. (97) [41018678]

15.00 Spa­ce Sta­tion 76 Fan­ta­sy-ko­me­di från 2014 med Pa­trick Wil­son, Liv Ty­ler, Ma­ri­sa Coughlan, Matt Bo­mer, Jer­ry O’Con­nell. (93) [12568920]

17.00 Spa­nar­na 2

Ac­tionko­me­di från 1993. (105) [59088920]

19.00 The trip Brit­tisk ko­me­di från 2010 med Ste­ve Coo­gan, Rob Bry­don, Clai­re Ke­e­lan. När en dags­tid­ning ber ko­mi­kern Ste­ve Coo­gan att re­cen­se­ra någ­ra toppre­stau­rang­er tac­kar han ja. Han tror att det ska bli en ro­man­tisk re­sa till­sam­mans med sin flick­vän. När hon bac­kar ur, bju­der han mot­vil­ligt sin gam­la kol­le­ga och ri­val Rob. (107) [36526036]

21.00 Thanks for sha­ring Dra­ma-ko­me­di från 2012 med Mark Ruf­fa­lo, Tim Rob­bins, Gwy­neth Pal­trow, Josh Gad, Jo­ely Ri­chard­son. (112) [12556185]

23.00 Slit­her Ka­na­den­sisk-ame­ri­kansk ko­me­di-skräck från 2006 med Nat­han Fil­li­on, Eli­za­beth Banks, Gregg Hen­ry, Mi­chael Roo­ker, Ta­nia Saul­ni­er. (95) [99558475]

5.00–7.00 Ea­sy Ro­man­tisk ko­me­di från 2003 med Mar­gu­e­ri­te Mo­reau, Na­veen Andrews, Bri­an F O’Byr­ne. (99) [96827505]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.