AC­TION

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

6.007.25 Ko­me­di Loc­keEn gång­från 1972.till, Sam(82) [61710814]

8.50 Brit­tiskt Ji­mi: dra­maAll Is från by 2013.my si­de (81) [68489369]

Brit­tiskt dra­ma från 2013. (112) [41809340]

10.45 Allt el­ler ing­et

Brit­tisk ko­me­di från 1997. (87) [92956017]

12.15 TV jun­kie

Dokumentär från 2006. (88) [69349123]

13.45 Da­gar­nas skum

Franskt ro­man­tiskt dra­ma från 2013. (90)

[64352104]

15.20 Hund­ra­å­ring­en som klev ut

ge­nom fönst­ret och för­svann

Svensk ko­me­di från 2013. (109) [66311253]

17.10 The sec­ret li­fe of Wal­ter Mit­ty Ko­me­di från 2013 med Ben Stil­ler, Kris­ten Wi­ig, Se­an Penn, Shir­ley MacLai­ne, Adam Scott. (109) [42881630]

19.10 22 Jump Stre­et Ko­me­di från 2014 med Jo­nah Hill, Chan­ning Ta­tum, Pe­ter Stor­ma­re, Wy­att Rus­sell. (107)

[60236663]

21.00 Apor­nas Pla­net: Upp­gö­rel­sen Ac­tion från 2014 med Ga­ry Old­man, Ke­ri Rus­sell, An­dy Ser­kis. (124) [48963765]

23.05 The Ba­badook Au­stra­li­en­sisk ry­sa­re från 2014 med Es­sie Da­vis, No­ah Wi­se­man. (89) [68646765]

0.40 Em­bra­ce of the vam­pi­re Ry­sa­re från 2013 med Sha­ron Hin­nen­dael, Ka­ni­eh­ti­io Horn, C.C. Shef­fi­eld. (87)

[66551296]

2.10 Jac­kass 3.5 Ko­me­di från 2011 med John­ny Knox­vil­le, Bam Mar­ge­ra, Chris Pon­ti­us. (81) [93343418]

3.35 The mor­tal in­stru­ments:

Stad av skug­gor

Fan­ta­syd­ra­ma från 2013. (124) [44696505]

5.40–7.05 When jews we­re fun­ny Ka­na­den­sisk dokumentär från 2013. (85) [85005876]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.