CLAS­SIC

TV (Sweden) - - FILMKANALER -

16.00 Stolt­het och

för­dom Brit­tiskt ro­man­tiskt dra­ma från 2005 med Kei­ra Knight­ley, Ro­samund Pi­ke, Do­nald Sut­her­land, Bren­da Blet­hyn, Ju­di Dench. (121) [87358272]

18.00 Den själv­ly­san­de ryt­ta­ren Ro­man­tisk dra­ma­ko­me­di från 1979 med Ro­bert Red­ford, Ja­ne Fon­da, Va­le­rie Per­ri­ne, Wil­lie Nel­son, John Sax­on. (122) [43021291]

20.00 För­svun­nen Dra­ma från 1981 med Jack Lem­mon, Sis­sy Spa­cek, Me­la­nie May­ron, John Shea, Char­les Ciof­fi. är för­fat­ta­ren och ak­ti­vis­ten Char­les för­svin­ner ut­an spår re­ser hans far Ed, en ame­ri­kansk af­färs­man, ner för att hjäl­pa Beth, Char­les fru, i sö­kan­det. (122)

[99659369]

21.55–0.05 Co­nan – bar­ba­ren Även­tyr från 1982 med Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, Ja­mes Earl Jo­nes, Max von Sydow. (129) [84994104]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.