TV POLONIA

TV (Sweden) - - NÖJE/MUSIK/NYHETER -

6.10 Si­e­roc­ki na la­to. 6.35 9. Po­lo­nij­ny Festi­wal Dzie­cie­cych. 7.05 Re­gi­o­ny z Histo­ria. 7.25 Maszy­na zmi­an. 8.00 War­to kochac. 8.55 War­to kochac. 9.50 Cz­terdzi­e­sto­la­tek - dwad­zi­e­scia lat poz­ni­ej. 10.50 Polonia w Ko­mie. 11.05 Stu­dio Wschod. 11.35 Kul­tural­ni PL. 12.30 La­mig

low­ka. 12.35 Wi­a­do­mosci 12.00. 12.50 Spol­ka rod­zin­na. 13.25 Ran­czo. 14.25 Noc­ne pta­ki. 15.40 Da­ry Lo­su - Kon­cert Rys­zar­da Ryn­kowski­e­go. 16.25 Ble­kit­ne wa­kacje.

16.55 Wszyst­ko przed na­mi. 17.20 Polonia w Ko­mie. 17.30 Te­le­ex­press.

17.50 La­mig­low­ka. 17.55 Si­e­roc­ki na la­to. 18.20 9. Po­lo­nij­ny Festi­wal Dzie­cie­cych. 18.55 Spol­ka rod­zin­na.

19.25 Kul­tura od kuch­ni. 19.45 Mis Us­za­tek. 20.00 Wi­a­do­mosci 19.30.

20.25 Sport. 20.35 Po­go­da. 20.40 La­mig­low­ka. 20.50 Nad roz­lewiski­em.... 21.50 Polonia w Ko­mie. 22.05 Polonia 24. 22.35 Ha­lo Polonia. 23.40 Szalom na Szero­ki­ej 2015. 0.45 Wszyst­ko przed na­mi.

1.10 La­mig­low­ka. 1.15 Maszy­na zmi­an. 1.45 Mis Us­za­tek. 2.00 Wi­a­do­mosci 19.30. 2.25 Sport. 2.30 Po­go­da. 2.45 Nad roz­lewiski­em.... 3.35 Polonia w Ko­mie. 3.45 Spol­ka rod­zin­na. 4.20 Polonia 24. 4.50-5.40 Ha­lo Polonia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.