BARN­KA­NA­LEN

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

5.00–7.00 Barn­pro­gram. 5.00 I dröm­mar­nas träd­gård. 5.25 Max och Ru­by. 5.50 Raa-Raa: Le­jo­net som lå­ter. 6.00 Q Poot­le 5. 6.10 Rid­da­re Mic­ke. 6.25 Li­sa. 6.30 Di­mitri. 6.35 Max och Ru­by. 7.00–8.30 Mor­gon­sho­wen. 7.01 Även­tyr i tid och rum. 7.20 Få­ret Shaun. 7.30 Pax jor­dis­ka även­tyr.

7.45 Fix­ar­na. 7.55 Bi­et Maya. 8.10 Pel­le Ka­nin. 8.20 La­ta Lu­cy. 8.30–12.00 Barn­pro­gram. 8.30 Peg + Katt. 8.45 Eli­as och rädd­nings­tea­met. 8.55 Fniss­nis­se. 9.00 Tec­ken­lå­dan. 9.15 Oli­via. 9.25 Ba­bar och Badous även­tyr. 9.45 Stel­la och Sam. 10.00 Di­no­sau­ri­e­tå­get. 10.15 Clif­ford, den sto­ra rö­da hun­den. 10.40 Ro­bo­ten Rob. 10.50 Lu­lu Zi­pa­doo. 11.05 Mec­kar-Mic­ke. 11.15 Char­lie och Lo­la. 11.25 Ror­ri ra­cer­bil. 11.35 Gas­pard och Li­sa. 11.50 Gis­sa hur myc­ket jag tyc­ker om dig. 12.00–15.00 Barn­pro­gram.

12.00 Pi­nos dag­bok – fins­ka. 12.05 Im­se och Vim­se – fins­ka. 12.10 Pocoyo. 12.15 Lång­hal­sen Lo. 12.25 Bing. 12.30 Sa­ra och An­ka. 12.40 Tim­my lamm. 12.50 Di­no­sau­ri­e­tå­get. 13.00 Bre­ven från Fe­lix. 13.15 Fi­fi och bloms­ter­frö­na. 13.25 Skåp­bi­len Ol­le.

13.30 Far­far i fic­kan. 13.40 Pin­gu. 13.45 Art­hur. 14.10 Masha och björ­nen. 14.20 Se­a­si­de ho­tell. 14.35 En ku­len natt. 15.00 Världs­kom­pi­sar. 15.35 Erky Perky. 15.45 Hol­lys hjäl­tar. 16.10 Flyg 29 sak­nas. 16.30 Max’s mo­vie. 16.40 Ba­ra på skoj. 16.55 Kat­ten och dator­mu­sen. 17.00 Di­no­sau­ri­e­tå­get. 17.10 Kat­ten i hat­ten vet allt om dit­ten och dat­ten. 17.25 Li­sa. 17.30 Mitt liv som grej. 17.40 Su­per­hem­ligt. 17.45 Kat­ten, mu­sen, ti­o­tu­sen. 17.55 Ma­til­das matte­gå­ta. 18.00–18.30 Bo­li­bom­pa. 18.01 Jo­hans for­don. 18.10 Di­no­sar. 18.25 Big block sing song. 18.30 Zip zip. 18.45 Su­per­dräk­ten. 19.15 Lil­la Ak­tu­ellt. 19.25 MI High. 19.55 AF1. 20.20–20.40 Becky Ri­chards re­ge­rar. 20.55–21.00 Lil­la Ak­tu­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.