Jes­si­ca i match mot Per­nil­la

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK ”Doo­bi­doo” och Las­se Kronér är som all­tid först ut på SVT:s nö­jes­fre­da­gar. Den mu­si­ka­lis­ka tv-leken, där del­ta­gar­na of­ta ska sjunga sva­ret, bru­kar loc­ka publik en bra bit över mil­jo­nen. Förs­ta mi­nu­ten och Sista mi­nu­ten är mo­ment som stres­sar del­ta­gar­na extra myc­ket. Och så har Kronér för­stås grävt fram gam­la mu­sik­klipp ur SVT:s dju­pa ar­kiv. Plus myc­ket ti­di­ga klipp på del­ta­gar­na – ett in­slag med många skratt.

I pre­miä­ren bil­dar ar­tis­ten Per­nil­la Wahl­gren lag med skå­de­spe­la­ren Björn Kjell­man och de mö­ter ar­tis­ten Jes­si­ca Andersson och mu­si­kalar­tis­ten Bru­no Mitso­gi­an­nis. Per­nil­la har va­rit med sex gång­er ti­di­ga­re och Björn har va­rit med två. Jes­si­ca är ve­te­ran med tio gång­er me­dan Bru­no är de­bu­tant.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Jes­si­ca Andersson och Bru­no Mitso­gi­an­nis utmanar Per­nil­la Wahl­gren och Björn Kjell­man (in­fäl­da bil­den) när mu­sik­le­ken ”Doo­bi­doo” drar i gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.