An­ne i Rwan­da

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

RE­POR­TAGE ”Land­gång” har bli­vit mer än mat­lag­ning när An­ne Lund­berg (bil­den) be­sö­ker koc­kar i främ­man­de mil­jö­er. Pre­miä­ren hand­lar om Clow­ner ut­an grän­ser, or­ga­ni­sa­tio­nen som ar­be­tar med ut­sat­ta barn över he­la värl­den. Hon föl­jer med clow­ner­na Ka­rin och Ca­mil­la till flyk­tings­läg­ret i Ki­zi­ba i Rwan­da tio år ef­ter folk­mor­det då 800 000 dog.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.