Ma­lin Ols­son tar över nya At­le­ter­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK ”At­le­ter­na” var ing­en stör­re fram­gång för­ra året, men när nu den­na täv­ling för välträ­na­de åter­kom­mer som lör­dags­un­der­håll­ning, har den gjorts om en del. Det hand­lar om kon­di­tion och kon­cent­ra­tion, om ut­hål­lig­het och snabb­het och en del tak­tik för de 16 del­ta­gar­na som får va­ra be­red­da att täv­la i en rad oli­ka id­rotts­gre­nar.

Det blir upp­ladd­ning och miss­lyc­kan­den, det blir tå­rar och segerjubel och så små­ning­om så ut­ses vin­na­ren. Och vinst­sum­man den går till en ide­ell id­rotts­för­e­ning och vil­k­den det be­stäm­mer seg­ra­ren.

De täv­lan­de får råd och stöd av två väl­kän­da fö­re det­ta elit- id­rot­ta­re, ban­dy­spe­la­ren Pel­le Foss­haug och höjd­hop­pa­ren Kaj­sa Ber­gquist. För­ra året var Ric­kard Ols­son pro­gram­le­da­re, men det job­bet har nu ta­gits över av Ma­lin Ols­son och hon lå­ter ”At­le­ter­na” riv­star­ta med ett mi­ni­tri­athlon, vil­ket be­ty­der sim­ning, cy­kel och löp­ning i sam­ma lopp. LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Ma­lin Ols­son (mit­ten) är pro­gram­le­da­re i den nya ver­sio­nen av ”At­le­ter­na” . Kaj­sa Ber­gquist och Pel­le Foss­haug stöt­tar del­ta­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.