Bin­go­lot­to flyt­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Ing­var Olds­berg rul­lar igång bingo­sä­song­en och ef­ter sju år i Sju­an är ”Bin­go­lot­to” till­ba­ka i fyran, där lång­kö­ra­ren star­ta­de hös­ten 1991. Ing­var Olds­berg kör en tim­me från 18.00, tar pa­us un­der ny­he­ter­na och är till­ba­ka för en halv­tim­me till 19.30. Det blir mil­jo­ner i vinst, ar­tis­ter och en prat­gäst för Olds­berg att snac­ka med. I pre­miä­ren är det för­re fot­bolls­spe­la­ren Glenn Ström­berg, nu­me­ra ex­pert­kom­men­ta­tor. För mu­si­ken står Ro­bert Wells trio och Christer Sjögren, Andre­as Wei­se och Kristin Am­pa­ro ri­ver av en Frank Si­nat­ra- hyll­ning.

SÖN­DAG, TV4, 18.00

Ing­var Olds­berg un­der­hål­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.