På boskta­ven D

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PA­NEL­HU­MOR Jo­han Wes­ter öpp­nar fjär­de ”In­tres­se­klub­ben” där al­la äm­nen bör­jar på bok­sta­ven D. Rätt svar på frå­gor­na ger poäng, men fel svar kan ge poäng om sva­ret är in­tres­sant. Pre­miär­pa­ne­len be­står av ko­mi­ker­na Wil­li­am Spetz och Bab­ben Larsson, pro­gram­le­da­ren Per­nil­la Måns­son Colt och An­ders Jans­son, stän­dig bi­sit­ta­re.

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.