Jak­ten

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Mads Mik­kel­sens hu­vud­per­son job­bar på för­sko­la och ja­gas av pe­do­fil­ryk­ten. Alex­an­dra Ra­pa­ports pols­ka in­vand­ra­re, som är väl­digt be­stämd med vad hon vill när hon hit­tat kär­le­ken, är den en­da som står upp för ho­nom. Re­gis­sö­ren Tho­mas Vin­ter­bergs histo­ria har för­vis­so be­rät­tats förr, men är likt för­ban­nat ett känslo­mäs­sigt stål­bad du in­te kan vär­ja dig emot. Här finns in­te ett uns av över­spel, bå­de Mik­kel­sen (pri­sad som bäs­ta skå­de­spe­la­re i Can­nes) och fil­men (Oscarno­mi­ne­rad som bäs­ta ut­länds­ka film) har mäs­ter­li­ga drag över sig. ( Jag­ten, 2012)

FRE­DAG, SVT2, 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.