Hyp­no­ti­sö­ren

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Bok­för­la­gan är ett fyn­digt sam­man­satt byg­ge av oli­ka stick­spår, trådar och lö­sa än­dar. Ma­nus­för­fat­tar­na har ren­sat bort allt ut­om tre pa­ral­lel­la be­rät­tel­ser, där var och en ha­de kla­rat att stå på eg­na ben. Las­se Hall­ström lyc­kas ald­rig fo­ga ihop dem till en histo­ria där bi­tar­na smi­digt ha­kar i varand­ra. Med Mi­kael Pers­brandt och Le­na Olin (bil­den). ( 2012) LÖR­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.