The hung­er ga­mes

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Jen­ni­fer Law­rence gör en kax­ig och orädd ung kvin­na som tving­ats bli vux­en allt­för snabbt. I ett posta­po­ka­lyp­tiskt USA tving­as var­je år 24 ung­do­mar slåss för si­na liv i en do­kuså­pa, häm­ta­de från de tolv slav­lik­nan­de di­strikt som om­ger den fu­tu­ris­tis­ka hu­vud­sta­den. ( 2012)

MÅNDAG, TV3, 23.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.