Thel­ma & Lou­i­se

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TIONDRA­MA Ac­tion­fil­men där Susan Sa­ran­don och Ge­e­na Da­vis, skick­ligt led­da av Rid­ley Scott, ger be­grep­pet kvin­no­våld en ny be­ty­del­se. En häf­tig omdis­ku­te­rad stjärn­smäll mot macho­sam­häl­let. ( 1991)

FRE­DAG, SJU­AN, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.