Ti­na i ök­nen med Chippen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING Koc­ken Ti­na Nord­ström star­tar sin and­ra run­da för att häl­sa på kän­da svens­kar ute i värl­den. Hon vill se hur de le­ver, pra­ta om hur det är att bo i främ­man­de land och kol­lar vad de syss­lar med. Se­dan la­gar hon en god mid­dag för he­la fa­mil­jen.

Förs­ta stop­pet i ” Ti­na på be­sök” sker hos fot­bolls­spe­la­ren Christi­an ”Chippen” Wil­helms­son och hans fru Ok­sa­na i Du­bai. Ti­na får kän­na på lyx­liv och upp­le­va bå­de den in­ter­na­tio­nel­la sta­den och en bit av ök­nen.

Christi­an Wil­helms­son har för­be­rett en ökensa­fa­ri där de ri­der på ka­me­ler och där­ef­ter får Ti­na hänga med ut och och fis­ka.

Ti­na Nord­ström gril­lar biff som ser­ve­ras med ra­ta­touil­le och så bju­der hon he­la fa­mil­jen på fi­ka med äk­ta skånsk äp­pel­ka­ka.

Näs­ta tors­dag är ” Ti­na på be­sök” hos konst­nä­ren och mo­del­len Ca­ro­li­na Gyn­ning på Ibi­za, där det blir häst­po­lo och hip­pi­e­mark­nad. Och tors­da­gen där­på åker Ti­na till Can­nes på Ri­vi­e­ran där an­tik­vi­tets­pro­fi­len Ka­rin La­se­row tar emot i sitt hus.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Fo­to:

Ti­na Nord­ström tar en tur på ka­mel till­sam­mans med fot­bolls­spe­la­ren Christi­an ”Chippen” Wil­helms­son i Du­bai.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.