Ak­tu­el­la skämt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­VY SVT har spe­lat in någ­ra av de sto­ra re­vy­er­na som spe­lats un­der året ute i lan­de t och vi­sar un­der någ­ra fre­da­gar sam­man­drag av fö­re­ställ­ning­ar­na. Start med en tim­me från ” Ös­tersunds­re­vyn”, som i år har un­der ti­teln ” Ra­dio Bört­nan” och be­står av den klas­sis­ka re vy­bland­ning­en: sket­cher, ku­plet­ter, mo­no­lo­ger och ak­tu­el­la skämt. Med­ver­kan­de är Mats Hur­tig, Pa­trik Zack­ris­son, Mats Eklund, Ki­ki Kort­hs-Aspe­gren, Jo­a­kim Sund­man.

FRE­DAG, SVT1, 21.00

An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.