An­ne i träs­ket

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­POR­TAGE 2005 slog or­ka­nen Katri­na till mot ame­ri­kans­ka del­sta­ten Lou­i­si­a­na och över 1 500 om­kom. 80 pro­cent av sta­den New Or­le­ans låg un­der vat­ten och be­folk­ning­en flyd­de. I ” Land­gång” be­sö­ker An­ne Lund­berg ( bil­den) sta­den tio år se­na­re och då är det dags f ör den år­li­ga kar­ne­va­len Mar­di Gras. Men ”Land­gång” hand­lar ock­så om att mö­ta koc­kar som la­gar mat i an­norlun­da mil­jö­er och här blir det cajun­mat. Men först ska An­ne ut med krabb­fis­ka­ren Roy som fång­ar rå­va­ror i träsk­mar­ker­na.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.