Fy­ra präs­ter hop­pas på kär­lek

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEJTINGSERIE De har tron, men när det gäl­ler kär­lek, så hop­pas de fort­fa­ran­de. De är fy­ra per­so­ner i Guds tjänst, en är pas­tor i Ping­s­kyr­kan, tre är präs­ter i Svens­ka kyr­kan. De har ti­di­ga­re äg­nat all tid åt att ta hand om and­ra sjä­lar, nu ska de för­sö­ka ta hand om sig själ­va. Det hand­lar helt en­kelt om fy­ra sing­lar som sö­ker en part­ner och det är Mark Le­vengood som tar hand om dej­ting­en.

I vå­ras pre­sen­te­ra­de Mark Le­vengood de fy­ra kyrk­li­ga sing­lar­na och upp­ma­na­de in­tres­se­ra­de att hö­ra av sig. Och nu är det dags att mö­ta de in­tres­se­ra­de.

De fy­ra är in­te så va­na ute i dej­ting­li­vet, så hur bär de sig åt när de ska grans­ka ur­va­let? En äg­nar sig åt speed­dej­ting, en spe­lar bow­ling, en äter mid­dag med en grupp och en tar med sig che­fen som ”för­klä­de”.

Me­dan dej­ting­en på­går sam- ta­lar de med­ver­kan­de med Mark Le­vengood om vad de sö­ker i en re­la­tion och att en ma­ka el­ler ma­ke mås­te in­se att job­bet som le­da­re för en församling in­te på­går en­bart mel­lan nio och fem.

” Tro, hopp och kär­lek” hop­pas un­der sju av­snitt hit­ta en part­ner till var och en och sam­ti­digt ge en in­blick i hur li­vet kan va­ra i ett yr­ke, som det finns en del för­ut­fat­ta­de me­ning­ar om.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Mark Le­vengood (till väns­ter) för­sö­ker hit­ta en part­ner till fy­ra för­kun­na­re av Guds ord i nya dej­tingse­ri­en ”Tro, hopp och kär­lek”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.