Ooms ser bak­åt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SLÄKT­FORSK­NING Aman­da Ooms (bil­den), skå­de­spe­la­re och konst­när, har hål­lit hårt om sitt pri­vat­liv och är in­te så känd hos den bre­da publi­ken – men det änd­ras i jul ef­tersom hon är med i ”Stjär­nor­na på slot­tet”. Men först sö­ker hon sig bak­åt i släkt­forsk­nings­se­ri­en ” Vem tror du att du är?”. Hon bör­jar med sin mam­mas bak­grund ef­tersom mo­dern be­gick själv­mord. Läng­re till­ba­ka i släk­ten hit­tar hon bå­de små­länds­ka lump­sam­la­re och hol­länds­ka val­fång­a­re.

MÅNDAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.