Frank på For­tet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK I ”Fång­ar­na på for­tet” är gam­le brot­ta­ren Frank Andersson lag­le­da­re för ori­en­te­ra­ren Fred­rik Jo­hans­son och ar­tis­ten Jon-Hen­rik Fjäll­gren, som var i fi­nal i Me­lo­di­fe­sit­va­len. Mot­stån­da­re är gla­di­a­torn He­ro, som egent­li­gen he­ter Rod­dy Ben­ja­min­son, sport­kom­men­ta­torn Pa­trik Ekwall och ar­tis­ten Amy Di­a­mond. Kam­pen i cel­ler­na leds av Gun­de Svan som i den­na om­gång får hjälp av Ma­rie Ser­ne­holt.

FRE­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.