Fälld el­ler fri­ad?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE Den svens­ka rätt­vi­san, hur fun­ge­rar den? Är det sam­ma rätt­vi­sa för al­la? Och hur går det till i rätts­sa­len? ”Dom­sto­len – fri­ad el­ler fälld” föl­jer oli­ka fall. I förs­ta de­len hand­lar det om Lennart, som ank­ra­de sin hus­båt vid ka­jen ut­an­för Sö­der­sjuk­hu­set i Stock­holm. Han blev po­li­san­mäld av Stock­holms stad för tju­vank­ring och nu slåss han för sin sak i rät­ten. Blir han fälld el­ler blir han fri­ad?

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.