Beck: I guds namn

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KRI­MI­NALD­RA­MA Histo­ri­en om kris­ten fun­da­men­ta­lism av värs­ta tänk­ba­ra slag är in­te helt över­ty­gan­de. Men den är väl pre­sen­te­rad och det sam­kör­da skå­de­spelar­tea­met gör som van­ligt ett gott ar­be­te. Che­fen Ma­rie Gö­ran­zon (bil­den) ham­nar på ett olyck­ligt sätt i cent­rum. ( 2005)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.