The Stig-Hel­mer sto­ry

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI En tids­re­sa där pen­sio­närs­hemspla­ce­ra­de Stig-Hel­mer ( Las­se Åberg, bil­den) be­rät­tar sitt livs histo­ria för vän­nen Ole. En del sa­ker är Åbergskt träff­säk­ra men ef­tersom det sak­nas ro­li­ga bi­fi­gu­rer och un­der­hål­lan­de pa­ral­lel­l­intri­ger blir det tunt. ( 2011) FRE­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.