Blues brot­hers

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TIONKO­ME­DI Vild po­lis­jakt på Brö­der­na Blues – oef­ter­härm­ligt ge­stal­ta­de av Dan Aykroyd och John Belus­hi. Man lå­ter tack­samt hand­ling­en hej­das för stor­slag­na sång­in­sat­ser av le­gen­da­ris­ka ar­tis­ter. Fil­men ba­se­ras på ka­rak­tä­rer från tv-pro­gram­met ”Sa­tur­day night li­ve” och är i mångt och myc­ket en hyll­ning till soul­mu­si­ken och in­spel­nings­sta­den Chi­ca­go. ( 1980)

ONS­DAG, SVT1, 15.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.