Rain man

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Ung fram­gångs­man får ve­ta att han har en bror som är au­ti­tisk och le­ver på ett vård­hem. De lär kän­na varand­ra un­der en re­sa. Dus­tin Hoffmans (bil­den) in­sats var en själv­klar Oscar­pre­sta­tion. ( 1988)

TORDAG, SJU­AN, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.