Ca­sab­lan­ca

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Skick­ligt vävs skil­da för­håll­nings­sätt till kri­get in; tys­kar­na är styg­ga, ame­ri­ka­ner­na står ut­an­för, frans­män finns på bå­da si­dor. Och Ingrid Berg­man ler rart mot Hump­h­rey Bogart. Fil­men be­lö­na­des med tre Oscars­sta­ty­et­ter och no­mi­ne­ra­des till yt­ter­li­ga­re fem. Dock var ald­rig Ingrid Berg­man ak­tu­ell för nå­gon Oscar. ( 1942) LÖR­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.