John­son mot Zan­dén

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Ar­tis­ter­na

Mol­lie Lindén och Andre­as John­son

bil­dar ena la­get i and­ra mat­chen i ”Doo­bi­doo”. Mot­stån­dar­la­get be­står av skå­de­spe­la­ren Jes­si­ca

Zan­dén och ko­mi­kern Mi­kael Rie­se­beck.

Las­se Kronér le­der den mu­si­ka­lis­ka tv- leken från ” Förs­ta mi­nu­ten” till ” Sista mi­nu­ten”, de två stress­mo­men­ten, och mel­lan des­sa gäl­ler det att sjunga rätt svar.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Jes­si­ca Zan­dén och Mi­kael Rie­se­beck i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.