An­ne i Ro­sen­gård

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

RE­POR­TAGE An­ne Lund­berg träf­far män­ni­skor och be­sö­ker nya plat­ser i re­por­ta­ge­se­ri­en ”Land­gång”. Men hon häl­sar ock­så på koc­kar som la­gar mat i an­norlun­da mil­jö­er. Här­näst är hon på hem­ma­plan, Ro­sen­gård. Stads­de­len i Mal­mö är ökänd, men där finns ock­så Yal­la Trap­pan, där in­vand­rar­kvin­nor hjäl­per varand­ra – och för­stås la­gar mat från mel­la­nöstern.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.