Vik­ti­ga mat­cher

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FOT­BOLL Två vik­ti­ga EM-kval­mat­cher för svens­ka lands­la­get i fot­boll, som mö­ter si­na främs­ta kon­kur­ren­ter i kval­grup­pen. På lör­da­gen är det Ryss­land i Moskva och på tis­da­gen är det Ös­ter­ri­ke hem­ma på Fri­ends are­na i Sol­na.

Så här ser top­pen av ta­bel­len ut: 1 Ös­ter­ri­ke 16 poäng 2 Sve­ri­ge 12 poäng 3 Ryss­land 8 poäng

Fem­man sän­der bå­da mat­cher­na med Niklas Ja­relind och An­ders Svens­son som kom­men­ta­to­rer. I stu­di­on sit­ter pro­gram­le­da­ren Ka­rin Frick, ex­per­ten Si­mon Bank och – för sista gång­en – ex­per­ten Has­se Bac­ke, som där­ef­ter tar hand om Fin­lands lands­lag.

LÖR­DAG, KA­NAL 5, 17.00 TIS­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.