Här är årets del­ta­ga­re i ”Ge­ni­kam­pen”

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

1 Ax­el Bååt­he, 17, – Salt­sjö–Duv­näs, lä­ser sitt tred­je år på KTH i Stock­holm.

2 Fred­rik Cum­lin, 17, – Tä­by, gym­nai­se­e­lev, pla­ne­rar att dok­to­re­ra i ma­te­ma­tik.

3 Gun­nar Sporrong, 38, –Ska­ra, ast­ro­nom, job­bar med op­tik.

4 Jo­han Ec­ker­dal, 42, – Knivsta, ­kon­sult, ut­bil­dad i me­di­cin och tek­nik. 5 Mar­ti­na Norén, 27, – Väst­ra ­Frölun­da, lä­ser till ­ci­vilin­gen­jör på Chal­mers.

6 Mia Lil­je­berg, 41, – Häs­sel­by, ­för­fat­ta­re och ­fö­re­lä­sa­re.

7 Ni­na Tu­res­son, 27, – Lin­kö­ping, ­ci­vilin­gen­jör in­om ­tek­nisk ­na­no­ve­ten­skap.

8 Par­va­neh Par­hiz­ka­ri, 45, – Väst­ra Frölun­da, ci­vilin­gen­jör in­om elekt­ro­nik. 9 Ro­bert Pers­son, 61, – Mal­mö, lä­ka­re.

10 Ron­ny Sun­din, 47, – Ånge, ­mi­kro­bi­o­log och ­gym­na­sie­lä­ra­re.

11 Theresa We­ber-Qvar­fort, 54, – Uppsa­la, fors­ka­re, mil­jö­ex­pert och in­no­va­tör.

12 Va­len­ti­na Chapo­va­lo­va, 29, ­ – Uppsa­la, egen­fö­re­ta­ga­re och ma­te­ma­tik­lä­ra­re.

1

12

6

4

8

3

7

10

5

9

11

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.