Så är Cait­lyns liv

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE Det var årets sto­ra kän­dis­ny­het i USA. För­re id­rotts­man­nen Bru­ce Jen­ner i den be­röm­da fa­mil­jen Kar­dashi­an för­vand­la­de sig till kvin­na och blev Cait­lyn Jen­ner. Se­ri­en ”I am Cait” skild­rar hen­nes nya liv och bör­jar med när hon är på om­sla­get av ma­ga­si­net ” Va­ni­ty Fair”.

SÖN­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.