Par i tvis­te­mål

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE I svens­ka rätts­sa­lar får man in­te fil­ma och fo­to­gra­fe­ra, men för do­ku­men­tär­se­ri­en ”Dom­stol – fri­ad el­ler fälld”, gör man ett un­dan­tag. Den­na vec­ka hand­lar det om ett tvis­te­mål mel­lan två per­so­ner som ti­di­ga­re var ett par. De är oen­se om en skuld och lag­man­nen Mi­kael Mellqvist tar sig an fal­let.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.