Ja­gar dy­ra fynd

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

AN­TIKT Var­je måndag släp­per pro­gram­le­da­ren Met­te Bluhme Rieck lös två an­tik­ex­per­ter. Un­der tre da­gar ska de fa­ra runt och kö­pa an­tik­vi­te­ter på oli­ka stäl­len. Och det gäl­ler för dem att hand­la klokt. Fjär­de da­gen säljs al­la in­köp­ta sa­ker på ak­tion och se­dan ut­ses vec­kans vin­na­re i ”An­tik­du­el­len”.

MÅNDAG, SVT2, 19.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.