Ze­ro dark thir­ty

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KRIGS­DRA­MA Jak­ten på histo­ri­ens mest ef­ter­sök­ta ter­ro­rist, Usama bin La­din. De mys­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na kring bin La­din som per­son har en na­tur­lig drag­nings­kraft och krigs­sce­ner­na som fö­re­kom­mer är puls­hö­jan­de, men det är ing­en un­der­håll­nings­film. Mer en sys­te­ma­tisk be­skriv­ning. Fil­men har fått kri­tik för si­na tor­tyrsce­ner. Jen­ni­fer Ehle (bil­den) del­tar i kam­pen. ( 2011)

FRE­DAG, SVT2, 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.