Ben­ny & Joon

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA En ex­cent­risk ung man med Bus­ter Ke­a­ton som fö­re­bild – John­ny Depp – väc­ker käns­lor hos den ud­da Joon – Ma­ry Stu­art Mas­ter­son. Ben­ny

ande bror. Fil­men väck-

er frå­gor om nor­mer

och föl­ja sitt hjär­ta.

90-tals­pro­duk­tion som

har åld­rats med vär­dig-

het. ( 1993)

LÖR­DAG, SVT1, 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.