Beck: I stor­mens öga

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KRI­MI­NALD­RA­MA Även om Gun­vald Lars­sons kär­leksliv spe­lar en vik­tig roll, är den­na Beck ovan­ligt fo­ku­se­rad – ing­et om barn och barn­barn, ing­et om könsroller. I stäl­let läggs ener­gi på spän­ning och ac­tion – det är knap­past fel. ( 2009)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.