Lun­dqvist i tuff match

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Det ena la­get be­står av skå­de­spe­la­ren Ma­ria Lun­dqvist och ar­tis­ten Kristof­fer Hell­ström och i mot­st­lån­da­ra­get in­går mu­si­kal­ve­te­ra­ner­na

Åsa Fång och An­ders Ek­borg. Som van­ligt gäl­ler stressin­sla­gen ”Förs­ta mi­nu­ten” och ”Sista mi­nu­ten” och där­e­mel­lan ska ­del­ta­gar­na in­te ba­ra sva­rar rätt, de ska sjunga rätt svar när

Las­se ­Kronér stäl­ler de ­mu­si­ka­lis­ka frå­gor­na.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Pa­ret Kristof­fer Hell­ström och Ma­ria Lun­dqvist i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.