Kjell­man tit­tar bak­åt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SLÄKT­FORSK­NING Det är skå­de­spe­la­ren Björn Kjell­man som får frå­gan ” Vem tror du att du är?” i släkt­forsk­nings­se­ri­en, där kän­da ­per­so­ner med ex­pert­hjälp sö­ker sig till­ba­ka i fa­mil­je­histo­ri­en. I Björn ­Kjell­mans skåns­ka bak­grund hit­tar de ­Kul­la­man­nen och ­den­nes även­tyr vid Kul­lens fyr. Men där fö­re­kom­mer ock­så en släk­ting som blev bru­talt av­rät­tad i cen­tra­la Stock­holm.

MÅNDAG, SVT1, 20.00

Fo­to: AN­NA-KA­RIN NILS­SON

Skå­de­spe­la­ren Björn Kjell­man ser till­ba­ka i histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.