Ca­ri­na Berg

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 37. Bor: Stock­holm. Fa­milj: Ma­ken Kristian Lu­uk, so­nen Hol­ger och två bonus­barn. Ak­tu­ell: Med tv-se­ri­en ”Ett jobb för Berg” på Ka­nal 5. I höst vi­sas även scensho­wen ”Berg & Melt­zer på Oscars” som Ca­ri­na gör med Christi­ne Melt­zer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.