Sto­ra por­tio­ner

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

RE­POR­TAGE An­ne Lund­berg be­sö­ker nya plat­ser och träf­far nya män­ni­skor i re­por­ta­ge­se­ri­en ”Land­gång”. Fram­för allt häl­sar hon på koc­kar som la­gar mat i an­norlun­da mil­jö­er. I Tex­as mö­ter An­ne en mo­dern cow­boy, svens­ka hästtje­jen Isa­bell som är chef för ett av USA:s största stall. Isa­bel tar med An­ne till någ­ra ty­pis­ka mat­stäl­len i Tex­as.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.