Jo­han & Clau­dia

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Det ena la­get be­står av skå­de­spe­la­ren Clau­dia Gal­li och ko­mi­kern Jo­han Wes­ter och i mot­st­lån­da­ra­get in­går ar­tis­ter­na Elin Be­mark och Pa­trik Isaks­son. Som van­ ligt ska de gå ige­nom Förs­ta mi­nu­ten och Sista mi­nu­ten och där­e­mel­lan gäl­ler det för del­ta­gar­na att sjunga rätt svar när Las­se Kronér stäl­ler mu­si­ka­lis­ka frå­gor.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Ko­mi­kern Jo­han Wes­ter och skå­de­spe­la­ren Clau­dia Gal­li är ett par i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.